Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 2 154
  • Tất cả: 132322
Đăng nhập
QUY TRÌNH BIEN SOẠN ĐỀ TRẮC NGHIỆM, ĐỀ KIỂM TRA

QUY TRÌNH, KỸ THUẬT BIÊN SOẠN
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

KHÁCH QUAN ĐỀ KIỂM TRA

MÔN TOÁN THCS
https://docs.google.com/presentation/d/1SLdeZO5PWyyNkBUVGf9Z9Bbl1z-T_3V6cDYCyhm35as/edit#slide=id.p1

Quy trình xây dựng đề kiểm tra

MÔN HÓA THCS
https://docs.google.com/presentation/d/15GzhfXtVC-ht28avngxkoeV0sTkbziK4detkZ3iuAy4/edit#slide=id.p33