Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 2 124
  • Tất cả: 132292
Đăng nhập
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020
Trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS & THPT Bù Gia Mập tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020
I./ Chỉ tiêu tuyển sinh:
LỚP 6:  Xét tuyển,  chọn 70 học sinh  
LỚP 7: Xét tuyển, chọn 4 học sinh
LỚP 8: Xét tuyển, chọn 1 học sinh
LỚP 9: Xét tuyển, chon 4 học sinh
LỚP 10: Thi tuyển, chọn 105 học sinh 
II./ Đối tượng tuyển sinh:
Dân tộc thiểu số tại chỗ: S'tiêng, M'nông.
Dân tộc thiểu số khác: Tày, Nùng, Mường, Hoa, ...
Dân tộc kinh có hộ khẩu ít nhất 3 năm tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.
III./ Vùng tuyến sinh:
Các lớp 6, 7, 8, 9 chỉ tuyển học sinh thuộc Huyện Bù Gia Mập và Thị Xã Phước Long.
Lớp 10 tuyển học sinh thuộc Tỉnh Bình Phước.
IV./ Thời gian tuyển sinh:
Từ 25/05/2019 đến 30/06/2019.