Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 457
  • Tất cả: 74936
Đăng nhập


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PT DTNT THCS&THPT BÙ GIA MẬP
Ban giám hiệu hiện tại của trường gồm có 4 thành viên trong đó 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng...

S

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

NÔNG THỊ LIÊN

HIỆU TRƯỞNG

ĐHSP  LÝ

0983719214

2

VƯƠNG LUẬN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐHSP HÓA

0978779686

3

NGUYỄN THANH TÚ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐHSP THỂ DỤC

0908098108

4

NGUYỄN THẾ HÙNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐHSP VĂN

0918587113